oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP

Miła i twórcza uroczystość

Odsłony: 146

W w ramach akcji edukacyjny "Spotkanie z ciekawymi ludźmi" odbyło się spotkanie z p. Grzegorzem Jakuciem - Wójtem Gminy Turośń Kościelna. Pan Wójt przybliżył funkcjonowanie gminy oraz jej struktury. Zwrócił uwagę na inwestycję, które są prowadzone. W Niewodnicy Kościelnej gruntowny remont "przeżywa" ul. Topole. Będzie piękna nawierzchnia oraz oświetlone ścieżki rowerowe.

Następnie odpowiadał na pytania uczniów. M.in. odpowiadając na jedno z pytań, zachęcił do bliższego poznania pięknych zakątków Polski, bo sam razem z grupką mieszkańców odbył kilkudniowe rajdy rowerowe po Polsce - przy okazji reklamując gminę.

Na zakończenie uczniowie, nauczyciele i dyrektor przekazali Panu Wójtowi najlepsze życzenia z okazji imienin "Sto lat".

Piękne sto lat odśpiewane przez zebranych zakończyło to twórcze i miłe spotkanie.