oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP

Program dla uczczenia rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II

Odsłony: 139

Program dla uczczenia rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II

Motto „Niech zstąpi duch Twój i odmieni oblicze Ziemi, Tej Ziemi”.

  1. Konkurs plastyczny pt. „Obrazy związane z działalnością  i zainteresowaniami Św. Jana Pawła II”
  2. Konkurs wokalny pt. „Ulubione piosenki i pieśni św. Jana Pawła II.
  3. Wycieczki do miejsc związanych z pobytem na terenie Białegostoku, Suwalszczyzny, Drohiczyna. Łomży, Ełku i całej Polski.
  4. Spływ kajakowy najukochańszą z rzek Św. Jana Pawła II – – Czarną Hańczą i Kanałem Augustowskim.
  5. Dzień Papieski w oddziałach przedszkolnych „Bajeczka”  i Szkole – apele, wieczornica, podsumowanie konkursów, koncertów z udziałem dzieci, uczniów, nauczycieli, rodziców i zaproszonych gości.
  6. Wydanie okazjonalnego „Kuriera Niewodnickiego”.