oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP

!!! Ważny komunikat !!! It's CoronaTime

Odsłony: 149

Ważne !!! Do budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Niewodnicy Kościelnej mogą wchodzić osoby postronne tylko za zgodą Dyrektora.

Ze względu na zagrożenia epidemiologiczne związane ze zdrowiem Naszych dzieci i uczniów proszę o zwrócenie uwagi na wszystkie osoby przyjeżdzające do Państwa domów z zagranicy.