oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP

Konkurs Wielkanocny na „Najpiękniejszą pocztówkę świąteczną”

Odsłony: 137

Konkurs Wielkanocny„Najpiękniejszą pocztówkę świąteczną”

  1. Pocztówki świąteczne wykonujemy podczas zajęć plastycznych i technicznych.
  2. Pocztówki można wykonywać również rodzinnie.
  3. Technika wykonania dowolna.
  4. Termin do 30.03.2020r. Pocztówki przekazujemy wychowawcom oddziałów i klas.
  5. Wykonane pocztówki będą nagradzane, a te piękne dzieła zostaną przekazane przyjaciołom szkoły z okazji Świąt Wielkanocnych.