oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP

Ogłoszenie Coronavirus COVID-19

Odsłony: 156

Od 9 III 2020r. odwołuję w celu uniknięcia zagrożenia wszelkie wyjazdy, wycieczki dzieci i uczniów  w ramach pracy przedszkola i szkoły.

Przypominam o zachowaniu wszystkich procedur związanych z istniejącym zagrożeniem wirusa. Dyrektor Szkoły