oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP

Wyniki Turnieju Tenisa Stołowego

Odsłony: 142

W styczniu odbył się Turniej Tenisa Stołowego, w którym wzięło udział uczniowie z kl. III-VIII oraz nauczyciele.

Turniej zakończył się sukcesem

Aleksa Roguckiego, który zajął I miejsce.

Następne miejsca:

II Robert Świrydowicz

III Szymon Tymiński

IV Leonidas Kołakowski

Gratulujemy zwycięzcom oraz organizatorom p. Emili Gryko i p. Markowi Danilewiczowi Jr.