oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP

Miłe wspomnienia

Odsłony: 153

W dn. 20 lutego 2020r. delegacja "bajeczki " i szkoły pożegnała odchodzących na emeryturę pracownice Urzędu Gminy w Turośni Kościelnej : p. Ryszardę Wojszel - Skarbnika Gminy i p. Alinę Bondar - Sekretarza Gminy.

Były kwiaty, laurki i grawertony oraz łeski.

Obie Panie przez ostatnie 10 lat profesjonalnie i rzeczowo współpracowały z nasza szkołą.

Dziękujemy i życzymy wielu lat w zdrowiu.