oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP

Spektakl teatralny„Bogowie i Herosi”

Odsłony: 151

Teatr Muzyczny „Forte” zaprasza na spektakl

„Bogowie i Herosi” Początek godz. 11.50

Wyjazd godz. 10.15

Powrót ok godz. 13.30

Wyjeżdżają klasy IV – VIII

Koszt – 27 zł (bilet + autokar)