oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP

Koncert symfoniczny 28 lutego 2020r. (piątek)

Odsłony: 140

W dniu28 lutego 2020r. (piątek)odbędzie się wyjazd

na koncert symfoniczny w Operze i filharmonii Podlaskiej

Wyjeżdżają klasy V – VIII   Koszt: 10 zł (bilet + autokar)