oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP

Specjalny List od Ministra Edukacji Narodowej

Odsłony: 87

List Pana Ministra jest pięknym potwierdzeniem właściwej pracy wychowawczo-dydaktycznej szkoły i oddziałów przedszkolnych.

Dziękujemy!