oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP

OPŁATA ZA OBIADY 2020

Odsłony: 93

Od 1 stycznia 2020r. wpłaty za obiady należy wpłacać tylko i wyłącznie na konto bankowe:

Nazwa Banku: MBank

Numer konta: 84 1140 2004 0000 3502 7957 8602

Imię i nazwisko wpłacającego