oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 września 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Z każdym rokiem przybywało uczniów. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim.

Wigilia i żłóbek 2019

Odsłony: 48

Wigilia Szkolno-Przedszkolna odbyła się w dn. 19 XII 2019r. Wzięło w niej udział ok. 300 osób - dzieci, uczniowie, nauczyciele, pracownicy, rodzice oraz goście z ks. Proboszczem na czele. Na stołach było 12 potraw, a także sianko i puste krzesło. Po odśpiewaniu pastorałki przez chór szkolny i odczytaniu Ewangelii, wszyscy zebrani dzielili się opłatkiem i składali życzenia. Na zakończenie wszyscy zasiedli do wspólnej wieczerzy. Wesołych Świąt !