oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP

Harmonogram pracy przedszkola i szkoły w grudniu 2019r.

Odsłony: 145

19 XII – Wigilia

23 – 24 XII - dni wolne w przedszkolu i szkole

25 – 26 XII – Święta Bożego Narodzenia

27 XII – dzień wolny

30 – 31 XII – dni wolne

1 I 2020 – Nowy Rok

2,3  I  2020 - (czwartek, piątek) – przedszkole - czynne wg. planu

szkoła – świetlica z wyżywieniem

6 I 2020 (poniedziałek) – Święto Trzech Króli

od 7 I 2020 – zajęcia wg planu