oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 września 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Z każdym rokiem przybywało uczniów. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim.

Zapraszamy na Wigilie 19 XII 2019r. czwartek 12.15

Odsłony: 56

 Serdecznie zapraszamy na Wigilie Przedszkolno – Szkolną w dniu 19 XII 2019r.

(czwartek) Początek godz. 12.15

Zapraszam wszystkie dzieci, uczniów, nauczycieli, pracowników i rodziców.