oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP

Świąteczny konkurs z języka angielskiego Na kartkę Bożonarodzeniową

Odsłony: 136

Format oraz technika pracy jest dowolna.

Prace należy składać do 16 grudnia 2019r. u Pani Marty Sokołowskiej bądź wychowawców grup.

Serdecznie zapraszam

mgr Marta Sokołowska