oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP

Świąteczny konkurs z języka angielskiego Klas I – III

Odsłony: 157

Przygotuj wiersz,  piosenkę lub kolędę w języku angielskim o Świętach Bożego Narodzenia

Konkurs odbędzie się podczas lekcji języka angielskiego w dniu 16.12.2019r.

Serdecznie zapraszamy

mgr Marta Sokołowska