oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 września 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Z każdym rokiem przybywało uczniów. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim.

Wyniki Konkursu Plastyczny "Miś - Mój Przejaciel"

Odsłony: 88

1. Franciszek Siekierko 3 latki

1. Natalia Sworek 4 latki

2. Zuzi Siemieniuk 3 latki

2. Pola Kuźmicka 6 latki

3. Miłosz Czech 5 latki

3. Gabriela Jarosiewicz 6 latki