oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 września 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Z każdym rokiem przybywało uczniów. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim.

Spektakl "Ignacy Krasicki – Bajki” 2.12.19r. wyjazd 8.00

Odsłony: 123

Teatr Krakowski zaprasza na spektakl "Ignacy Krasicki – Bajki”

w dniu 02 grudnia 2019r. , Wyjazd godz. 8.00

Powrót godz. 10.20 , Wyjeżdżają kl. V – VIII

Opłata: 25 zł (bilet 19 zł +transport 6 zł +dopłata Dyrektora)