oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 września 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Z każdym rokiem przybywało uczniów. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim.

Pokaz historyczny „Wrzesień 39” 4.12.19r. godz.12.15

Odsłony: 95

 Grupa Artystyczna Rekonstruktor

Zaprasza na pokaz historyczny „Wrzesień 39”

 w dniu 4 grudnia 2019r. (środa), Początek godz. 12.15

Wstęp: 5 zł, Klasy: 0 – VIII