oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 września 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Z każdym rokiem przybywało uczniów. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim.

Piękne nowe lustro na korytarzu

Odsłony: 129

W dn. 12 XI 2019r. p. Marek Danilewicz jr. wraz z p. Anią zawiesili specjalne lustro. Od początku cieszy się ono dużym zainteresowaniem. I nie tylko dziewczęta i kl. VIII, a  także uczniowie z klas młodszych i przedszkolacy chętnie poprawiają fryzury.

Lustro jest bezpieczne bo wykonane ze specjalnego metalu.