oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 września 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Z każdym rokiem przybywało uczniów. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim.

Próba generalna przed otwarciem „Wieży Niepodległości”

Odsłony: 106

Próba generalna przed otwarciem „Wieży niepodległości”

Otwarcie Wieży Wolności już 15 XI2019r. (piątek).

Dlatego też we wtorek (12XI) odbyła się próba zawieszenia serduszek na Wieży. Wszystko jest już przygotowane do uroczystości.

Kapsuła czasu też jest już wypełniona tekstami i zdjęciami.