oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 września 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Z każdym rokiem przybywało uczniów. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim.

Wielki sukces Zespołu Wokalnego

Odsłony: 87

W wojwódzkim Przeglądzie Pieśni Patriotycznych Dzieci i Młodzieży zorganizowanym przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku  i Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku nasz Zespół Wokalny pod opieką artystyczną p. mgr Magdaleny Romanowskiej zajął

I miejsce

W Konkursie wystąpiły zespoły ze szkół z całego woj. podlaskiego.

Dziękujemy i Gratulujemy!