oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 września 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Z każdym rokiem przybywało uczniów. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim.

Szachy i taniec

Odsłony: 84

Szachy – gra królewska

Zajęcia programowe – nauka gry w szachy z każdym rokiem ma coraz więcej zwolenników. Zajęcia odbywają się w przedszkolu i szkole. Prowadzi je p. Mariusz Kozicki.

Sprawdzianem  wiedzy szachowej przedszkolaków i uczniów są organizowane zawody.

Finał zawsze odbywa się podczas Świąt Rodziny.

Trzeba przypomnieć, że ucz. Kl. I Hubert Borowik systematycznie w zawodach wojewódzkich i powiatowych w klasie open zdobywa czołowe miejsca.

Nauka Tańca

Przedszkolacy i uczniowie mogą korzystać z kilku form nauki tańców.

Pan Dyrektor od kilku tygodni wprowadził bezpłatną naukę tańca sportowego we wszystkich oddziałach przedszkolnych oraz kl. I – III. Zajęcia te prowadzi zawodowy trener p. Emilia Gryko.

Zajęcia prowadzone są bardzo profesjonalnie. Podczas uroczystości szkolnych zatańczy naraz około 120 tancerzy. Czekamy z niecierpliwością.