oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 września 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Z każdym rokiem przybywało uczniów. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim.

Hymn dla Niepodległej 2019

Odsłony: 77

Zgodnie z tradycją w Wigilię  Święta Niepodległości w dn. 8 XI 2019r. o godz. 11.11 cała społeczność Niepublicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi ‘Bajeczka” w Niewodnicy Kościelnej: czyli przedszkolacy, uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły w odświętnych, uroczystych strojach z flagami Polski przed miejscem Pamięci Narodowej i przy Wieży Niepodległości: odśpiewali 4 zwrotki Hymnu Państwowego.

Szczególnie pięknie prezentowali się najmłodsi, a ich znajomość Hymnu wszystkich zaskoczyła i urzekła.

Niech zawsze będzie Niepodległa.