oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP

Zajęcia z psychologiem

Odsłony: 165

W dniu 06 listopada 2019r. w ramach opracowanego programu Pani szkolna psycholog spotkała się z uczniami kl. II. Tematem spotkania było kształtowanie postaw empatii w stosunku do sukcesów kolegi/ koleżanki.

Ciekawa rolę odegrały przyniesione przez dzieci ulubione zabawki.