oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 września 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Z każdym rokiem przybywało uczniów. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim.

Zapraszamy na ślubowanie

Odsłony: 63

W imieniu uczniów, nauczycieli i rodziców Niepublicznej Szkoły Podstawowej

w Niewodnicy Kościelnej serdecznie zapraszam

Rodziców i Gości na uroczyste

Pasowanie Uczniów Klasy I  2019/2020 

w dniu  08 listopada 2019 r.(piątek) Początek godz. 14.00