oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 września 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Z każdym rokiem przybywało uczniów. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim.

Nietypowe zajęcia z języka angielskiego

Odsłony: 66

Nauka języków obcych jest priorytetem w naszej szkole i w oddziale przedszkolnym „Bajeczka”. Dzieci i uczniowie uczą się wielu języków. Przede wszystkim języka angielskiego, języka niemieckiego, języka rosyjskiego.
W klasach starszych jest zwiększona liczba godzin, w kl. VII też dodatkowe lekcje na przygotowanie do egzaminu, są tez zajęcia pozalekcyjne.
W klasach młodszych i w oddziałach przedszkolnych „Bajeczka” oprócz lekcji programowych są dodatkowe lekcje z udziałem specjalnych językoznawców: są lekcje na których dzieci rozmawiają tylko w językach obcych, organizowane są tez zajęcia: matematyka w języku angielskim, a także zajęcia na których dzieci „bawią się” językami obcymi (krzyżówki, gry, łamigłówki).
Ale pomysłowość nauczycieli w „Bajeczce” i szkole jest godna pochwały, bo np. od pewnego czasu p. mgr Małgorzata Czajkowska – anglistka zorganizowała czytanie książek i broszur w języku angielskim podczas kreatywnych spotkań po zajęciach. Nasi uczniowie mogą podczas tych zajęć samodzielnie wypożyczać książki i ‘zanurzając’ się w fotelach czytać wybraną pozycję. W tym czasie p. Małgorzata pełni rolę kreatywnego edytora – pomaga, wyjaśnia i tłumaczy, a także odpowiada na pytania młodych czytelników.
Wspaniały pomysł. Brawo p. Małgosiu.