oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 września 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Z każdym rokiem przybywało uczniów. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim.

Konkursy przedmiotowe organizowane przez Kuratorium Oświaty

Odsłony: 86

Konkursy przedmiotowe organizowane przez Kuratorium Oświaty
W tegorocznej edycji konkursów nasi uczniowie wypadli bardzo dobrze, bo zakwalifikowali się do eliminacji rejonowych z następujących przedmiotów:
- język polski
- matematyka
- język angielski
- biologia
- historia
- geografia
- fizyka.
Najlepiej wypadli:
Gabriel Kossakowski, który zakwalifikował się z następujących przedmiotów: historii, język angielski, język polski, biologia
i Kamil Nagórski z przedmiotów: geografia, język angielski, biologia, matematyka.
Wyróżnić należy Antka Brzozowskiego, który zakwalifikował się z historii, a jest uczniem VII klasy.
Gratulujemy uczniom i nauczycielom. Życzymy powodzenia w zawodach regionalnych.