oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 września 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Z każdym rokiem przybywało uczniów. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim.

Plener malarski - Niewodnica w barwach jesieni !

Odsłony: 80

Niewodnica w barwach jesieni !
W pięknych promieniach słonecznych we wtorek 22 X 2019r. około południa rozpoczął się plener malarski, w którym wzięli udział przedszkolacy i uczniowie kl. I – III.
Uczniowie w plenerze utrwalali na kartach kolorowe piękno Niewodnicy w różnych jej częściach.
Jedna grupa malowała teren wokół przedszkola i szkoły, inni utrwalali piękno niewojnickich lasów, zaś uczniowie kl. I rozłożyli swoje sztalugi wokół Kościoła Parafialnego.
Powstały piękne prace. Wystawa poplenerowa będzie otwarta w 28 X 2019r. w miejscu wokół szkoły.
Gratulujemy przedszkolakom, uczniom i wychowawcom.