oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 września 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Z każdym rokiem przybywało uczniów. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim.

Sala gimnastyczna na świeżym powietrzu

Odsłony: 110

Sala gimnastyczna na skraju kępy brzóz z każdym tygodniem powiększa się.

W ostatnich dniach jest montowana równoważnia. Wszystkie dzieci i uczniowie, a szczególnie z kl. IV – VIII uwielbiają ćwiczenia na przyrządach sali na „świeżym powietrzu”.