oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 września 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Z każdym rokiem przybywało uczniów. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim.

Uroki pięknej Jesieni

Odsłony: 112

Przy słonecznej i ciepłej pogodzie przedszkolacy z „Bajeczki” i uczniowie kl. I –III w dn. 21 X2019r. około południa spotkali się na placu zabaw wśród kolorowych liści klonowych i dębowych.I rozpoczęła się zabawa. Zbierano liście na bukiety, w kopy, podrzucano do góry. Przede wszystkim dzieci zażywały ruchu, oddychały świeżym powietrzem. Do zabawy włączyły się tez nauczycielki, a także ks. Mariusz z p. Dyrektorem. Takie wspólne zabawy to naturalna integracja.