oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 września 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Z każdym rokiem przybywało uczniów. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim.

Nowe pomieszczenia

Odsłony: 91

22 X 2019r. zakończyliśmy budowę nowego pomieszczenia w kształcie „małego domku” . Przybywa urządzeń i pomocy oraz zabawek na placu zabaw. Zbliża się tez zima. To nowe pomieszczenie będzie służyło do przechowywania urządzeń z placu zabaw.