oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 września 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Z każdym rokiem przybywało uczniów. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim.

Wyniki Rowerowego Konkursu 17 X 2019r.

Odsłony: 62

W dniu 17 X 2019r. na profesjonalnym z atestem torze przeszkód, który jest własnością szkoły odbył się Konkurs Jazdy na Rowerze.

Wyniki:

 I miejsce - Patrycja Wyszkowska 

    II miejsce Gabriel Aleksiejuk

III miejsce Szymon Sawicki

   IV miejsce  Aleks Rogucki

V miejsce Gabriela Zalewska

    VI miejsce Ada Kamińska

 

Wszyscy zawodnicy spisali się znakomicie. Poziom był bardzo wysoki. Dopisali też kibice. Byli to przede wszystkim przedszkolacy z „Bajeczki” i koledzy ze szkoły.

Zawody sprawnie przeprowadzili i przygotowali Panowie p. Mariusz Kozicki i  p. Marek Danilewicz jr.

Gratuluje uczestnikom i organizatorom.