oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 września 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Z każdym rokiem przybywało uczniów. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim.

Niewodnica w jesiennych barwach

Odsłony: 68

We wtorek 22 X 2019r. wszyscy przedszkolacy z „Bajeczki” i uczniowie Szkoły wraz z nauczycielami w godz. 9.30 – 10.30 utrwalają malunkami najpiękniejsze miejsca w Niewodnicy Kościelnej  i Niewodnicy Koryckiej.

Najpiękniejsze praca zostaną umieszczone na wystawie plenarnej wokół szkoły.

Niewodnica to piękna część Polski.