oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 września 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Z każdym rokiem przybywało uczniów. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim.

Konkurs-Bezpiecznie jeżdżę na rowerze 17.10.19r.

Odsłony: 79

Uwaga !  Konkurs„Bezpiecznie jeżdżę na rowerze „

W dn. 17 X 2019r.Miejsce: Szkolny Tor Rowerowy

Uczestnicy: Uczniowie kl. IV – VIII

Przewidziane są nagrody !

Zapraszamy !