oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 września 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Z każdym rokiem przybywało uczniów. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim.

Wycieczka do Białowieży 24 X 2019r. (czwartek) 8.30 – 17.00

Odsłony: 80

Termin: 24 X 2019r. (czwartek)

Godziny: 8.30 – 17.00

Świadczenia:

przejazd autokarem, obiad w Restauracji Hotel Białowieski, bilety wstępu do Muzeum Przyrodniczego do BPN i  do Rezerwatu Zwierząt, uczestnicy kl. I - VIII