oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 września 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Z każdym rokiem przybywało uczniów. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim.

X Ogólnopolski Kongres Dyrektorów Szkół Niepublicznych

Odsłony: 73

W dniu 10-11.X.2019r. w Warszawie Dyrektor Marek Danilewicz wraz ze swoim zastępcą Markiem Danilewiczem Jr. wzięli udział w X Ogólnopolskim Kongresie Dyrektorów Szkół Niepublicznych. W obradach wzięło udział ok. 300 właścicieli i dyrektorów szkół niepublicznych.

Pan Dyrektor wraz z Niepubliczną Szkołą Podstawową z oddziałami przedszkolnymi "Bajeczka" został wyróżniony Certyfikatem Szkoły Wiodącej w zakresie nauki, bezpieczeństwa i wyposażenia placówki w pomoce dydaktyczne wraz z placem zabaw.

Uczestnicy Kongresu wyrazili chęć odwiedzenia Szkoły w Niewodnicy. Planowani goście będą już podczas odsłonięcia Wieży Niepodległości.