oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 września 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Z każdym rokiem przybywało uczniów. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim.

Nauka pływania na basenie w Białymstoku

Odsłony: 62

 Nauka pływania na basenie w Białymstoku – Pływalnia Rodzinna

Czwartek : 7.50 – 10.30       Klasa I

Piątek: 7.50 – 10.15              Klasa II, III, IV

Zajęcia odbywają się w ramach lekcji wychowania fizycznego.

 Nauka pływania jest bezpłatna.