oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 września 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Z każdym rokiem przybywało uczniów. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim.

18 X 2019r. (piątek) Święto Edukacji Narodowej

Odsłony: 78

18 X 2019r. (piątek) Święto Edukacji Narodowej Zapraszamy na Apel godz. 12.15