oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 września 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Z każdym rokiem przybywało uczniów. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim.

Apel na Dzień Papieski 16.10.19r. godz.9.20

Odsłony: 76

Zapraszamy serdecznie

W dniu 16 października  2019r. (środa) odbędzie się uroczysty apel o godz. 9.20