oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 września 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Z każdym rokiem przybywało uczniów. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim.

Aby nad woda było bezpiecznie czyli nauka pływania

Odsłony: 71

W dniu 3.10.19r. rozpoczęliśmy naukę pływania na Pływalni Rodzinnej w Białymstoku. O godz. 7.50 nastąpił wyjazd autokaru kl.1 wraz w wychowawczyniami przed szkoły. Pierwsze lekcje pływania to oswajanie sie z wodą. Jesteśmy przekonani, że przyszłoroczne wakacje nasze dzieci będą bezpiecznie zażywać kąpieli. Następnego dnia, czyli 4.10.19r. na pływalnie wybierają się uczniowie klas 2 i 3.

Nauka pływania wraz z dojazdem jest bezpłatna, ponieważ uczestniczymy w programie "Umiem pływać". Część kosztów dofinansowuje p. Dyrektor.