oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 września 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Z każdym rokiem przybywało uczniów. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim.

Jabłka ze szkolnego sadu

Odsłony: 73

Posadzony sad dla uczczenia 100-lecia Niepodległej wydał owoce. Wiosną zakwitły wszystkie jabłonie, śliwy, grusze, czereśnie, wiśnie oraz krzewy agrestu, jeżyn, porzeczek.

Latem dzieci zajadały owoce porzeczek oraz agrestu, a teraz jesienią mamy piękne jabłka. Szczególnie do gustu przypadały antonówki i kosztele, bo te jabłka to rzadkość. Teraz przygotowujemy sad do zimy.