oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 września 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Z każdym rokiem przybywało uczniów. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim.

Szkółka Piłkarska - GRAFIK

Odsłony: 75

Zajęcia Szkółka Piłkarska

klasy IV – VIII

wtorek >> godz. 15.15 – 16.30

klasy I -III 

czwartek >> godz. 15.15. – 16.15

Zapraszamy!