oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 września 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Z każdym rokiem przybywało uczniów. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim.

Zapraszamy na Apel Dnia Nauczyciela

Odsłony: 28

W dniu 18 X 2019r. (wtorek) o godz. 12.15 rozpocznie się apel z okazji

 Dnia Edukacji Narodowej

Zapraszamy uczniów, przedszkolaków, pracowników szkoły, rodziców i przede wszystkim nauczycieli.