oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP

Zapraszamy na Apel Dnia Nauczyciela

Odsłony: 145

W dniu 18 X 2019r. (wtorek) o godz. 12.15 rozpocznie się apel z okazji

 Dnia Edukacji Narodowej

Zapraszamy uczniów, przedszkolaków, pracowników szkoły, rodziców i przede wszystkim nauczycieli.