oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 września 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Z każdym rokiem przybywało uczniów. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim.

III miejsce dla Agnieszki Grochowskiej z klasy 2

Odsłony: 28

III miejsce dla Agnieszki Grochowskiej z klasy 2 za zajęcie 3 miejsca w konkursie "Zabawka Militarna". Gratulujemy!!!

 Dodatkową nagrodą jest wyjazd całej klasy na bezpłatne zajęcia Muzeum Wojska w Białymstoku.