oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP

!! Nowy, nowoczesny i rozległy Plac Zabaw już OTWARTY !!

Odsłony: 208

Nasz szkolno-przedszkolny Plac Zabaw wzbogacił się o nowy, nowoczesny i rozległy Plac Zabaw.

Po tygodniowym montażu przez specjalistów z Kalisza we wtorek 17 IX uroczyście otworzyliśmy jeszcze jeden plac zabaw wzbogacony o urządzenia gimnastyczne. Prezentuje się on okazale. Przypominamy, że podczas ostatniego konkursu na plac zabaw ogłoszony przez MEN zajęliśmy I miejsce w Polsce.

Najważniejsza jest radośći uśmiech dzieci. Wesołej i bezpiecznej zabawy.