oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 września 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Z każdym rokiem przybywało uczniów. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim.

!! Nowy, nowoczesny i rozległy Plac Zabaw już OTWARTY !!

Odsłony: 47

Nasz szkolno-przedszkolny Plac Zabaw wzbogacił się o nowy, nowoczesny i rozległy Plac Zabaw.

Po tygodniowym montażu przez specjalistów z Kalisza we wtorek 17 IX uroczyście otworzyliśmy jeszcze jeden plac zabaw wzbogacony o urządzenia gimnastyczne. Prezentuje się on okazale. Przypominamy, że podczas ostatniego konkursu na plac zabaw ogłoszony przez MEN zajęliśmy I miejsce w Polsce.

Najważniejsza jest radośći uśmiech dzieci. Wesołej i bezpiecznej zabawy.