oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 września 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Z każdym rokiem przybywało uczniów. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim.

Zajęcia taneczne

Odsłony: 42

Już na początku nowego roku szkolnego rozpoczęły się różnorakie zajęcia, m.in. zajęcia taneczne. Każdy przedszkolak i uczeń znajdzie ciekawe i interesujące zajęcia dla siebie.