oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP

Zajęcia taneczne

Odsłony: 169

Już na początku nowego roku szkolnego rozpoczęły się różnorakie zajęcia, m.in. zajęcia taneczne. Każdy przedszkolak i uczeń znajdzie ciekawe i interesujące zajęcia dla siebie.