oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP

Apel - 80 rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę

Odsłony: 197

17 września zebraliśmy się wszyscy: uczniowie i nauczyciele przy Szkolnym Miejscu Pamięci Narodowej - Dębach Katyńskich, aby uczcić pamięć naszych bohaterów, którzy polegli za wolność Ojczyzny. Zapaliliśmy znicze i odśpiewaliliśmy Hymn Narodowy.