oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP

Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolno-przedszkolnego 2019/2020

Odsłony: 140

Zgodnie z tradycją uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele Parafialnym. Następnie o godz. 11.00 dalsza część uroczystości rozpoczęła się w ogrodach szkolno-przedszkolnych. Najpierw zgodnie z ceremoniałem państwowym odśpiewany został Hymn Państwowy i wciągnięto Flagę Narodową na maszt.

Następnie Pan Dyrektor powitał wszystkich zebranych w szczególności nowych uczniów i przedszkolaków. Życzył wszystkim bardzo dobrych wyników w nauce i dobrego i szczęśliwego roku. Powitał tez nowo zatrudnionych nauczycieli. Do życzeń dołączył się też Pan Wójt Gminy Grzegorz Jakuć i Proboszcz Parafii Ks. Andrzej Sadowski.

Następnie wszyscy przeszli do klas na spotkanie z wychowawcami.

Ps. Nawet krótki deszczyk nie przeszkodził w uroczystości, ponieważ wszyscy skryli się pod parasolami oraz w altankach i letnich salach lekcyjnych.