oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 września 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Z każdym rokiem przybywało uczniów. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim.

Pokaz tańca Tan-Muz - 10.09.2019 (wtorek)

Odsłony: 35

Pokaz Tan Muz Data: 10.09.2019 (wtorek) 

12.00 -  Przedszkole

13.00 - Szkoła